Giá Giấy Trong Nước & Quốc Tế

Giá bột nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 26/11 - 2/12

Giá bột nhập khẩu vào Trung Quốc từ ngày 26/11 - 2/12

Trong khi giá bột kraft gỗ mềm tẩy trắng phương Bắc và giá bột làm bỉm (kraft phương Bắc Mỹ) ngày 2/12 giảm, giá các loại bột nhập khẩu vào Trung Quốc khác không thay đổi.

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Nam Á từ ngày 19/11 - 2/12

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Nam Á từ ngày 19/11 - 2/12

05/12/2022, 16:41

Trong khi giá OCC (11) từ Mỹ và OCC từ Nhật Bản tăng nhẹ từ 2,5 – 5 USD/tấn, giá hai loại OCC từ Châu Âu không thay đổi.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

30/09/2022, 14:07

Giá các loại testliner xuất khẩu ngày 23/9 giảm từ 20-30 USD/tấn so với tuần trước. Giá đã duy trì đà giảm liên tiếp từ nửa đầu tháng 9 tới nay. Trong khi đó, giá các loại testliner ở trong nước ngày 23/9 đồng loạt giảm 100.000 đồng/tấn. Giá đã giảm liên tục trong 2 tuần gần đây.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

30/09/2022, 14:04

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu ngày 23/9 giảm từ 20-30 USD/tấn so với tuần trước. Giá đã duy trì đà giảm liên tiếp từ nửa đầu tháng 9 tới nay. Trong khi đó, giá các loại giấy lớp sóng ở trong nước ngày 23/9 đồng loạt giảm 100.000 đồng/tấn. Giá đã giảm liên tục trong 2 tuần gần đây.

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu và trong nước từ ngày 17/9 đến ngày 23/9

30/09/2022, 13:58

Trong khi giá thùng sóng cũ của Mỹ và Nhật giảm từ 20-30 USD/tấn, giá các loại thùng sóng cũ khác nhập khẩu vào nước ta ngày 23/9 không thay đổi.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

14/09/2022, 18:09

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước ngày 9/9 không thay đổi so với 7 ngày trước.

Tin nổi bật

ABB Triển khai Hệ thống Kiểm soát Phân tán tại Nhà máy Bột giấy Bắc Hải của Giấy Thái Dương (Sun Paper)

ABB Triển khai Hệ thống Kiểm soát Phân tán tại Nhà máy Bột giấy Bắc Hải của Giấy Thái Dương (Sun Paper)

Ngày 1 tháng 6 năm 2022 - ABB thông báo triển khai thành công hệ thống điều khiển phân tán Ability™ System 800xA® (DCS) tại nhà máy bột giấy Bắc Hải mới của Giấy Thái Dương ở Quảng Tây, Trung Quốc.

Valmet đang thực hiện việc rút khỏi Nga

Valmet đang thực hiện việc rút khỏi Nga

Ngày 6 tháng 6 năm 2022 (Thông cáo báo chí) - Valmet đẩy mạnh việc xem xét các hoạt động của mình ở Nga và thực hiện kế hoạch rút lui.

Giấy Nghi Tân được chấp thuận về môi trường cho 450.000 tấn/năm bột tre, 240.000 tấn/năm giấy tissue ở Trung Quốc

Giấy Nghi Tân được chấp thuận về môi trường cho 450.000 tấn/năm bột tre, 240.000 tấn/năm giấy tissue ở Trung Quốc

Công ty TNHH Giấy Nghi Tân của Trung Quốc đã được chấp thuận về môi trường để xây dựng dây chuyền sản xuất bột làm giấy từ tre công suất 450.000 tấn/năm và sản xuất 240.000 tấn/năm giấy tissue tại nhà máy hiện có ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

14/09/2022, 18:06

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước ngày 9/9 không thay đổi so với 7 ngày trước.

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu và trong nước từ ngày 3/9 đến ngày 9/9

14/09/2022, 18:03

Giá các loại thùng sóng cũ khác nhập khẩu vào nước ta trong ngày 9/9 không thay đổi so với 7 ngày trước.

Giá giấy làm thùng sóng và bìa nhập khẩu vào Đông Nam Á

Giá giấy làm thùng sóng và bìa nhập khẩu vào Đông Nam Á

04/09/2022, 19:36

Giá các loại giấy làm thùng sóng và duplex tráng phấn nhập khẩu vào Đông Nam Á trong tháng 8.2022 giảm từ 15-30 USD/tấn so với tháng 7. Tuy nhiên, giá không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 20/8 đến ngày 26/8

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 20/8 đến ngày 26/8

04/09/2022, 19:31

Giá các loại testliner xuất khẩu ngày 26/8 đồng loạt giảm 15 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Trong khi đó, ngoại trừ giá testliner định lượng 90 - 110 g/m² không thay đổi, giá các loại testliner ở trong nước ngày 26/8 giảm từ 100.000 – 300.000 đồng/tấn.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 20/8 đến ngày 26/8

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 20/8 đến ngày 26/8

04/09/2022, 19:28

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu ngày 26/8 đồng loạt giảm 15 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Trong khi đó, giá các loại giấy lớp sóng ở trong nước ngày 26/8 giảm từ 100.000 – 300.000 đồng/tấn.

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Á từ ngày 30/7 đến ngày 19/8

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Á từ ngày 30/7 đến ngày 19/8

24/08/2022, 11:26

Giá các loại thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Á trong ngày 19/8 giảm từ 15 tới hơn 50 USD/tấn so với 14 ngày trước. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ giữa tháng 7 tới nay.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 13/8 đến ngày 19/8

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 13/8 đến ngày 19/8

24/08/2022, 11:19

Giá các loại testliner xuất khẩu ngày 19/8 đồng loạt giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Giá các loại testliner ở trong nước ngày 19/8 không thay đổi so với tuần trước. Giá duy trì đà giảm 2 tuần/lần từ nửa cuối tháng 7 tới nay.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 13/8 đến 19/8

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 13/8 đến 19/8

24/08/2022, 11:15

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu ngày 19/8 đồng loạt giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Giá các loại giấy lớp sóng ở trong nước ngày 19/8 không thay đổi so với tuần trước. Giá duy trì đà giảm 2 tuần/lần từ nửa cuối tháng 7 tới nay.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

18/08/2022, 16:31

Giá các loại testliner xuất khẩu ngày 12/8 đồng loạt giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Giá các loại testliner ở trong nước ngày 12/8 đồng loạt giảm 100.000 đồng/tấn sau khi chững giá trong 2 tuần liên tiếp.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 6/8 đến ngày 12/8

18/08/2022, 16:28

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu ngày 12/8 đồng loạt giảm 5 USD/tấn so với tuần trước đó. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ nửa cuối tháng 7 tới nay. Giá các loại giấy lớp sóng ở trong nước ngày 12/8 đồng loạt giảm 100.000 đồng/tấn sau khi chững giá trong 2 tuần liên tiếp.

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Nam Á từ ngày 16/7 đến 29/7

Giá thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Nam Á từ ngày 16/7 đến 29/7

03/08/2022, 16:41

Giá các loại thùng sóng cũ nhập khẩu vào Đông Nam Á trong ngày 29/7 đều giảm từ 22,5 đến 35 USD/tấn so với 2 tuần trước.

Giá bột màu nâu tái chế nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 7.2022

Giá bột màu nâu tái chế nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 7.2022

03/08/2022, 16:37

Giá hai loại bột màu nâu tái chế nhập khẩu vào Trung Quốc trong tháng 7 đều đồng loạt giảm 10 USD/tấn so với tháng 6/2022. Giá đã duy trì đà giảm liên tục từ tháng 5 tới nay.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 23/7 đến 29/7

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 23/7 đến 29/7

03/08/2022, 16:29

Giá các loại testliner xuất khẩu ngày 29/7 đồng loạt giảm từ 12-15 USD/tấn sau khi chững giá trong 4 tuần liên tiếp. Trong khi đó, giá các loại testliner ở trong nước ngày 29/7 đồng loạt giảm từ 200.000 đến 300.000 đồng/tấn sau khi chững giá trong 4 tuần liên tiếp.

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 23/7 đến ngày 29/7

Giá giấy lớp sóng xuất khẩu và trong nước từ ngày 23/7 đến ngày 29/7

03/08/2022, 16:14

Giá các loại giấy lớp sóng xuất khẩu ngày 29/7 đồng loạt giảm từ 15 USD/tấn sau khi chững giá trong 4 tuần liên tiếp. Trong khi đó, giá các loại giấy lớp sóng ở trong nước ngày 29/7 đồng loạt giảm 200.000 đồng/tấn sau khi chững giá trong 4 tuần liên tiếp.

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 16/7 đến ngày 22/7

Giá testliner xuất khẩu và trong nước từ ngày 16/7 đến ngày 22/7

27/07/2022, 09:38

Giá các loại testliner xuất khẩu và ở trong nước ngày 22/7 không thay đổi so với ba tuần trước.